Autor: Slawomir Klusek

Gorzów Wlkp. 14 lutego 2024 r.

 

Szanowni Państwo,
Koleżanki i koledzy golfiści

Informuję, że w dniach 31 stycznia br. oraz 9 lutego br. odbyło się Walne Zebranie członków Gorzowskiego Klubu Golfowego Zawarcie, na którym Zarząd Klubu przedstawił sprawozdanie z działalności w roku 2023. Jednocześnie w drugim dniu Zebrania – 9 lutego br. Zarząd Klubu w pełnym składzie zakończył urzędowanie podając się do dymisji. Tym samym przeprowadzono wybory do nowych władz klubu w wyniku których wybrano nowy skład Zarządu oraz Komisję Rewizyjną.

Funkcja Prezesa Klubu została powierzona mojej osobie, a wspomagać mnie będą
w Zarządzie następujące osoby: Dariusz Gaik, Karolina Czabara, Radostin Gavrilow oraz Piotr Zygier. Do składu Komisji Rewizyjnej wybrani zostali: Maciej Klofta oraz Grażyna Świątek.

Mając na uwadze sytuację w jakiej znajduje się obecnie środowisko golfowe w naszym mieście, głównym zadaniem nowych władz jest odzyskanie zaufania wszystkich golfistów, obecnych członków GKGZ jak również koleżanek i kolegów, którzy postanowili opuścić szeregi naszego Klubu. Chciałbym zapewnić, że działania nasze będą skierowane na odbudowaniu pozycji stowarzyszenia Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie poprzez odpowiednie zarządzanie, informowanie i współpracę ze wszystkimi, którym zależy na rozwoju golfa.

W tym miejscu chciałbym podziękować ustępującemu Zarządowi za podjęcie trudnej decyzji ustąpienia z zajmowanych funkcji. Nie była to łatwa decyzja, ale ona również dowodzi, że wszystkim zależy na dalszym rozwoju Klubu i wspieraniu naszego środowiska.

Co planujemy w najbliższym czasie?

Na początek potrzebujemy kilka lub kilkanaście dni na uporządkowanie spraw formalnych – zmianę uprawnień do konta bankowego, loginów do strony internetowej
i pozostałych komunikatorów społecznościowych oraz przede wszystkim zmiany składu Zarządu w KRS.
Jeszcze w tym tygodniu odbędzie się spotkania z Prezesem Spółki „Inneko” Panem Łukaszem Marcinkiewiczem, na którym omówione zostaną zasady współpracy oraz propozycje do nowego porozumienia pomiędzy naszymi podmiotami. Rzeczą kluczową dla Zarządu będzie współpraca z managerem pola golfowego.

Na początku marca planujemy spotkanie Zarządu Klubu z rodzicami wszystkich dzieci uczących się gry na Polu Golfowym Zawarcie. Już teraz na nie zapraszam wszystkich zainteresowanych. W spotkaniu udział wezmą również osoby odpowiedzialne za proces szkolenia – Piotr Zygier oraz Karolina Czabara. Na spotkaniu przedstawiona zostanie koncepcja szkolenia oraz porozmawiamy o celach i sposobach ich realizacji w obecnym sezonie golfowym. Termin spotkania zostanie ogłoszony na stronie internetowej GKGZ i Pola Golfowego Zawarcie oraz w pozostałych komunikatorach.

Wszystkie sprawy związane z działalnością Zarządu, będą na bieżąco komunikowane tak aby członkowie naszego Klubu mieli pełną wiedzę na temat działań prowadzonych przez Zarząd. Informacje o planowanych przedsięwzięciach w roku 2024 będą Państwo otrzymywali sukcesywnie w momencie uzgodnienia i zapewnienia finansowania dla realizacji określonych działań.

Obecny rok, będzie rokiem przejściowym służącym do uporządkowania kwestii związanej z wygaśnięciem działalności „klubu” powstałego przy Polu Golfowym, takie ustalenie już zapadło w porozumieniu z managerem pola golfowego Witoldem Siwko. Będzie to proces, który może potrwać w niektórych obszarach nawet do końca sezonu golfowego i jest efektem już dokonywanych wpłat czy podpisanych umów. Oczywiście, każdy będzie decydował o tym czy chce być członkiem GKGZ, ale myślę, że dla wszystkich, kwestią bezsporną pozostaje fakt potrzeby funkcjonowania jednego stowarzyszenia reprezentującego środowisko golfowe w naszym mieście oraz w kraju.

Do tego, aby działania, które planujemy realizować były skuteczne potrzebne jest poparcie jak największej liczby członków i wasze zaangażowanie i o to w tej chwili proszę.

 

Z pozdrowieniami
Sławomir Klusek

Scroll to top