Kontakt

Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie
e-mail: gkgz@golfzawarcie.com.pl

Numer rachunku bankowego:
- Opłaty członkowskie, opłaty za karty HCP PZG dorosłych członków i darowizny należy wpłacać na rachunek podstawowy Gorzowskiego Klubu Golfowego Zawarcie
34 8363 0004 0015 8495 2000 0001
- Opłaty członkowskie, opłaty za karty HCP PZG dzieci i młodzieży należy wpłacać na rachunek juniorski
77 8363 0004 0015 8495 2000 0003

Administratorem danych osobowych jest Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie w Gorzowie Wielkopolskim.
Przetwarzamy dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytania (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń). Podanie danych jest dobrowolne , ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie.
[pro_google_maps map_address_pro=”Pole Golfowe Zawarcie, Gorzów Wielkopolski” map_pin_heading_pro=”Pole Golfowe Zawarcie” map_pin_text_pro=”Śląska 52, Gorzów Wielkopolski” map_height_pro=”450px” map_zoom_pro=”15″ map_pin_open_close=”true”]
Scroll to top