Opłaty

Składka PZG/HCP 2023 – Amator (27 – 65 lat) (+ Darmowe Członkostwo Klubowe GKGZ )

250 

Opis

Członkostwo w Gorzowskim Klubie Golfowym Zawarcie (darmowe) wraz ze składką członkowską Polskiego Związku Golfa  oraz HCP(2023) dla Amatora (27 – 65 lat).

-> pobierz deklarację członkowską

UWAGA: Opłaty członkowskie należy wpłacać bezpośrednio na rachunek Gorzowskiego Klubu Golfowego Zawarcie
34 8363 0004 0015 8495 2000 0001

Wniesienie opłaty członkowskiej jest zgodne z zaakceptowaniem regulaminu przetwarzania danych oraz RODO. Administratorem Twoich danych osobowych jest Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie.

Scroll to top